Кафедра автоматизованих електромеханічних систем

Історія кафедри

photo
Кафедра "Автоматизованих електромеханічних систем" заснована в жовтні 1953 року на базі існуючої кафедри "Застосування, виробництва та розподілення електроенергії в сільському господарстві". Потім кафедра була перейменована «Застосування електричної енергії в сільському господарстві». Зараз кафедра має назву “Автоматизованих електромеханічних систем”. В 2015 році їй виповнилось 62 роки.

Завідувачі кафедри протягом її існування:


Осетров Павло Олександрович

(1953-1972 р.), відомий в науковому світі своїм внеском в розробку питання раціонального використання ультрафіолетового випромінювання в сільськогосподарському виробництві та в підготовці наукових і інженерних кадрів для сільського господарства. Він є співавтором підручника „Застосування електричної енергії в сільському господарстві", за яким протягом багатьох років навчались студенти середніх та вищих навчальних закладів.

Баженов Іван Григорович

(1972-1977 р. і 1982-1983 р.), один із перших випускників факультету електрифікації нашого вузу. Під його керівництвом колективом кафедри були створені нові лабораторії і, як наслідок, умови для виконання цілого ряду науково-технічних господарських договорів на розробку наукової продукції.
Виконання робіт за господарськими договорами дозволило значно поліпшити матеріальну базу кафедри. Активними виконавцями робіт за господарськими договорами були: І.М. Земляний, І.А. Гаврилюк, Л.М. Друзь, І.П. Ільїчов, В.І. Шаповал, М.І. Федькін, О.К. Тищенко, В.О. Овчаренко, В.Є. Соловов та ін.
Куришев Всеволод Якович

(1977-1981 р. і 1984-1988 р.). Під час його керівництва на кафедрі піднявся рівень наукових досліджень, розширилась тематика господарських договірних робіт, активізувалась робота з підготовки наукових кадрів, значно поліпшилось технічне оснащення лабораторій кафедри.

д.т.н., професор

Савченко Петро Ілліч


(1983-1984 р., 1988-2000 р., 2002-2003 р.). Завдяки йому відбулися помітні зрушення в оснащенні лабораторій кафедри, підготовці наукових кадрів, виданні наукової, навчальної та навчально-методичної літератури. У 1989 р. вперше кафедра одержала ЕОМ та ксерокс.
Професор Савченко П.І. є співавтором підручника „Електропривод", який у конкурсі „Кращий підручник для сільськогосподарських вищих навчальних закладів України" одержав третю премію (2002р.), а також багатьох посібників і науково-методичної літератури, за якою навчаються студенти нашого університету та інших ВНЗ України. За цей час захистили кандидатські дисертації: Гуревич В.І., Кривцов В.В, Бережнюк І.Г., Тищенко О.К., Романченко М.А., Косуліна Н.Г., Трунова І.М., Хандола Ю.М., докторську -  Савченко П.І.

к.т.н., доцент

Тищенко Олександр Корнійович

(2000-2002 р., 2003-2004 р.)

За час його керівництва почалось розширення матеріально-лабораторної бази кафедри за рахунок освоєння нових площ в корпусі по вул. Коцарська, 9, де створена лабораторія «Низьковольтні комплектні пристрої та станції керування» і «Електропривод виробничих машин і механізмів в АПК».
Відновлено проведення щорічних студентських наукових конференцій на кафедрі.

д.т.н., професор

Лисиченко Микола Леонідович

Очолює кафедру з 2004 р. по теперішній час.
Під його керівництвом на кафедрі активно почали впроваджуватись комп’ютерні технології в навчальний процес, лабораторна база поповнилась 8 сучасними комп’ютерами, 3 лазерними принтерами та струйним принтером для кольорового друку, плотером для друкування креслень по курсовим, дипломним та магістерським роботам в форматі А1, створено сучасні робочі місця для викладачів кафедри.
Значно активізувалась робота викладачів кафедри по роботі з обдарованою молоддю. В результаті студенти і магістри щорічно отримують 3-5 дипломів і грамот за кращу наукову роботу на конкурсах у ВНЗ України (Київ, Запоріжжя, Львів, Кіровоград, Харків) і Росії (Бєлгород). В 2012 році вперше студент Каліта М. отримав 3 місце на олімпіаді з електричних машин, в 2014 році студент Сухін В. отримав 3 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Деякі магістри захищають випускні роботи, маючи на руках патенти. Всі магістри мають публікації. 90% випускних робіт робляться на замовлення виробництва.
Поновлено роботу по патентуванню наукових ідей та розширено співробітництво з електротехнічними заводами Харкова та Києва. Налагоджені стосунки з фірмами Scheider Electric (Франція), ІЕК (Росія), Ekf, РЕЛСіС та ін. Повністю оновились: лабораторія електроприводу, створена нова лабораторія математичного моделювання, електроприводу с.г. машин, ел.монтажу та апаратів, лабораторія електроприводу та автоматизації.
Лабораторія кафедри автоматизованих електромеханічних систем Інститута енергетики та комп’ютерних технологій  отримала сертифікат «АВТОРИЗОВАНА НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ компанії SCHNEIDER ELECTRIC за напрямком “засоби промислового контролю та енергоефективності в агропромисловому комплексі"»
Навчально-наукова лабораторія монтажа енергетичного обладнання та електричних апаратів кафедри автоматизованих електромеханічних систем Харківського національного технічного університету сільського господарства отримала сертифікат базової лабораторії для дослідження та розробки рекомендацій щодо застосування електротехнічного обладнання торгової марки ІЕК в АПК України.
Навчально-наукова лабораторія монтажа енергетичного обладнання та електричних апаратів кафедри автоматизованих електромеханічних систем Харківського національного технічного університету сільського господарства отримала сертифікат, підтверджуючий, що дійсно  всі лабораторні стенди виконані на основі обладнання торгової марки ІЕК на основі рекомендацій каталогу продукції та змонтовані у відповідності з вимогами стандарту.