Кафедра автоматизованих електромеханічних систем

Про кафедру

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем

Герб кафедри


Девіз кафедри – наука, якість, професіоналізм.

Наше кредо – ми команда! Ми – віддані своїй справі.

Успіхи наших студентів – наша гордість.

Наш стиль – індивідуальний підхід до кожного студента, сучасне обладнання та методи викладання, діємо локально, думаємо глобально.

Наша мета – не бути краще інших, а бути на крок попереду інших.Колектив кафедри АЕМС

Сьогодні на кафедрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які мають значний науковий, методичний та виробничий досвід. Загальна чисельність співробітників кафедри 13 осіб: 11 - професорсько-викладацького персоналу (2 професори, д.т.н., 3 доценти, к.т.н., 2 старших викладача, 1 асистент, 3 аспіранти), 2 - допоміжного персоналу.

Навчальна робота кафедри будується у відповідності до вимог виробництва, науки, техніки та їх перспективного розвитку на основі типових робочих програм і календарного плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР, СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР для АПК. Для цього на кафедрі створена відповідна матеріально-лабораторна база.

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем має 5 навчальних лабораторій та 1 наукову лабораторію «Лазерні технології в АПК»:


1) Лабораторія електроприводу та математичного моделювання
2) Лабораторія електричних машин
3) Лабораторія електроприводу і автоматизації


4) Лабораторія монтажу та ел. апаратів
5,6) Лабораторія електроприводу с.г. машин

Впроваджено в навчальний процес на рівні лабораторно-практичних занять контроль знань з електричних машин тестами незалежного тестування НМЦ «Агроосвіта» МОН України.

Державні іспити кваліфікаційного рівня «бакалавр» проводяться у два етапи: відповідь на теоретичні питання на ПК та перевірка практичних навиків в лабораторіях кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри викладає електротехнічні дисципліни в 5 інститутах університету, основними з яких є: «Основи електроприводу»; «Електропривод в АПК»; «Електропривод с.г. машин, агрегатів та потокових ліній»; «Апарати керування і захисту»; «Засоби електрифікації у с.г.»; «Проектування систем електрифікації, автоматизації та енергопостачання»; «Монтаж»; «Електричні машини с.г. виробництва»; «Електричні машини автоматизованих систем» та ін.

На кафедрі є можливість самовдосконалення талановитих студентів. Магістрам-відмінникам надається можливість проводити лабораторні роботи на молодших курсах.

На кафедрі активно впроваджуються комп’ютерні технології в навчальний процес. Поточна перевірка знань студентів проводиться на основі тестування. Розроблені програми і випущені методичні вказівки з розрахунку механічних характеристик електроприводу та виконання графічного матеріалу курсового і дипломного проектування на основі комп’ютерної графіки і адаптованої програми «Компас».
В навчальному процесі використовуються такі програмні продукти як: E3-siries, AvtoCad, Somove, Ecodial, TwidoSuite, ZelioSoft.

Також використовуються програми Matlab - Simulink в лабораторіях математичного моделювання та електроприводу.

Колектив постійно приділяє увагу питанню методичного забезпечення навчального процесу. За останні роки видано підручник «Електропривод», навчальні посібники «Електропривод в АПК. Конспект лекцій», «Електропривод для виконання лабораторних та практичних занять», «Електропривод у питаннях і відповідях», «Електропривод та автоматизація» та ін. Щорічно на кафедрі видається до 20 методичних вказівок.

В останні декілька років інтенсивно розвивається лабораторно-технічна база кафедри. Так, сформована нова лабораторна база з «Математичного моделювання». Активну роботу по оснащенню нової лабораторії здійснювали доцент Хандола Ю.М., ст. викладач Цибух А.В., аспірант Середин М.Ю., аспірант Гузенко В.В., асистент Міленін Д.М., асистент Сухін В.В.

Створено 6 нових лабораторних робіт з  математичного моделювання.

Лабораторія електроприводу повністю оновилась новими технічними приладами.В 2015 році лабораторія кафедри автоматизованих електромеханічних систем Інститута енергетики та комп’ютерних технологій  отримала сертифікат «АВТОРИЗОВАНА НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ компанії SCHNEIDERELECTRIC за напрямком “засоби промислового контролю та енергоефективності в агропромисловому комплексі"»Виготовлено і встановлено 22 планшета з наглядною науково-технічною інформацією, які розміщено в лабораторії електроприводу, електричних машин.

Повністю оновлена лабораторія електропривода та автоматизації. Значний внесок в оновлення внесли ст.лаб. Скрипка Л.С., ст.викл. Цибух А.В., лаб. Дегтярьов І. (2014)
Створена нова лабораторія ел.монтажу та апаратів (2015 р.)Створено 5 лабораторних робіт по монтажу та 4 лабораторні роботи з електричних апаратів.
Перша лабораторія «ел.монтажу та апаратів» кафедри АЕМС, яка була сертифікована. Сертифікати надала фірма ІЕК.

В лабораторію придбано новий комп’ютерний клас.


Навчально-наукова лабораторія монтажа енергетичного обладнання та електричних апаратів кафедри автоматизованих електромеханічних систем Харківського національного технічного університету сільського господарства отримала сертифікат базової лабораторії для дослідження та розробки рекомендацій щодо застосування електротехнічного обладнання торгової марки ІЕК в АПК України.

Навчально-наукова лабораторія монтажа енергетичного обладнання та електричних апаратів кафедри автоматизованих електромеханічних систем Харківського національного технічного університету сільського господарства отримала сертифікат, підтверджуючий, що дійсно  всі лабораторні стенди виконані на основі обладнання торгової марки ІЕК на основі рекомендацій каталогу продукції та змонтовані у відповідності з вимогами стандарту.

Значний внесок в становлення кафедри, створення лабораторій кафедри, розширення їх матеріальної бази, поліпшення їх оснащення свого часу внесли викладачі: Осетров П.О., Ломова М.Д., Покатаєв О.І., Баженов І.Г, Земляний І.М., Куришев В.Я., Савченко П.І., Балахонов О.М., Вітренко М.М., Овчаренко В.О., Тищенко О.К., Ільїчов І.П., Гаврилюк І.А. Наполегливо продовжують роботу в цьому напрямку проф. Лисиченко М.Л., доценти Сорокін М.С., Хандола Ю.М., Сотнік О.В.; старші викладачі Середин М.Ю., Цибух А.В., асистенти Міленін Д.М., Сухін В.В., аспіранти Гузенко В.В., Хандола О.Ю., зав. лаб. Литвиненко С.І., ст. лаб. Скрипка Л.С.

Основними методами навчання, які активізують навчальний процес є ділові ігри, блочно-модульний метод навчання, рейтингова система контролю знань, самостійна робота.
Кафедра АЕМС приділяє значну увагу підвищенню рейтингових показників колективу, що впливає на підвищення рейтингу інституту та університету і сприяє успішній профорієнтаційній роботі.

В 2013 році за підсумками рейтингу надання освітянських послуг 2012 року кафедра АЕМС була нагороджена почесною грамотою за ІІІ місце серед кафедр університету.

В 2014 році за підсумками рейтингу надання освітянських послуг 2013 року кафедра АЕМС була нагороджена почесною грамотою за ІІ місце серед кафедр університету.

В 2015 році за підсумками рейтингу надання освітянських послуг 2014 року кафедра АЕМС була нагороджена почесною грамотою за І місце серед кафедр університету.

Кафедра АЕМС сформувала навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін відповідно вимогам СМЯ. Кафедра разом з кафедрою ІЕТП в 2013 р. проходила перевірку (в якості запасної), а в 2012 році успішно її пройшла.

За підсумками роботи за 5 років кафедра стала найкращою серед аграрних ВНЗ Міністерства аграрної політики та продовольства України напряму підготовки «Енергетика та електротехнічні системи в АПК», спрямування – електропривод.

__________________________________________________________________________


На кафедрі ст. викладач Цибух А.В. може проводити заняття на німецькій мові, а доцент Сорокін М.С. та асистенти Міленін Д.М., Хандола О.Ю. на англійській.

Для підвищення іміджу університету, реклами наукової роботи та самого ВНЗ:

1. Міленін Д.М. інтерв’ю газеті «Слобідський край» - «Унікальний лазер розробили Харківські учені» для кореспондента Катерини Терещенко

2. Міленін Д.М. інтерв’ю газеті «Время» за четвер, 28 лютого 2013 року, №24(17180) «Инновации есть, а где же инвесторы?»

3. Міленін Д.М., Средин М.Ю., Лисиченко М.Ю. інтерв’ю телеканалу «Объектив»


4. Лисиченко М.Л. інтерв’ю телеканалу ОТБ в програмі «Фабрика ідей»

5. Міленін Д.М. інтерв’ю телеканалу «Новий канал»


Міленін Д.М. Інтерв’ю новому каналу

6. Публікація в газеті «Слобідський край» та ін.

7. Середин М.Ю., Лисиченко М.Л. «Харківщина – кращі імена»

8. Міленін Д.М., Лисисченко М.Л., Цибух А.В., Середин М.Ю. Виставка, присвячена 1 Всеукраїнському конкурсу наукових робіт  «Ух, инвент» та ін.


Середин М.Ю., Міленін Д.М. Виставка «Ух, инвент»

Викладачі кафедри постійні учасники виставок "Освіта Слобожанщини та кіберпростір", «Агро 2010,1011, 2012, 2013, 2014», «Наукових пікніків», «Ночі науки», «Тваринництво Харківщини», «Вируй, співай осінній ярмарок», «Барвиста Україна» та багато інших.

Викладачі постійно приймають участь у наукових конференціях України та за кордоном.