Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Викладачі

ПІСКАРЬОВ Олексій Миколайович

Завідувач кафедри,
Доцент, к.т.н.


У 1993 році закінчив з відзнакою Харківський технікум медичного обладнання  за спеціальністю «Ремонт і експлуатація радіоелектронного медичного обладнання».
У 1999 р. отримав звання магістра в НТУ «ХПІ» за спеціальністю "Електронні системи". 
З 2001 р. працює в ХНТУСГ на посадах асистента, ст. викладача, доцента. 
Закінчив очну аспірантуру ХНТУСГ і у 2015 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти.
Має 29 наукових публікацій та 1 патент на винахід (Google Scholar).
Сфера наукових інтересів: мікроконтролерні системи контролю та діагностування, системи реального часу, програмування та алгоритмічні мови.


ФУРМАН Ілля Олександрович

Доктор техн. наук, професор,
академік Академії наук вищої освіти України


Закінчив Харківський політехнічний інститут у 1968 році. З 1970 по 1991 р. працював у науково-дослідному інституті ВНДІТЕЛЕКТРОМАШ (м. Харків) на посадах провідного конструктора, зав. лабораторії, зав. відділу, головного конструктора та зав. відділення і займався науковими дослідженнями та розробкою пристроїв та систем програмного керування роботизованими технологічними комплексами. У 1976 р. захистив кандидатську, а у 1989 р. - докторську дисертації.
З 1991 р. – професор кафедри кібернетики, а з 2000 р. по 2016 р – завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
У 1992 р. І.О. Фурману було присвоєно вчене звання професора за спеціальністю “Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування”.
Професор І. О. Фурман розробив основи теорії будування паралельних логічних контролерів, що керуються потоком станів входів і програмуються на технологічних мовах користувачів. Під його керівництвом створено та впроваджено у виробництво перші у світовій практиці промислові зразки паралельних логічних контролерів. Він бере активну участь у конференціях та симпозіумах, має більше 200 наукових праць, з яких 8 опубліковано в іноземних виданнях, 10 – у виданнях Національній Академії наук України та країн СНД, 8 монографій (Google Scholar), Має 27 підручників та навчальних посібників з грифом Міносвіти, 20 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.
У 2000 р. І. О. Фурмана обрано членом науково-дослідної ради Американського біографічного інституту (ABI), а у 2001 р. – академіком Академії наук вищої освіти України.

Нагороди та досягнення:
- почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р),
- переможець обласного конкурсу "Вища освіта Харківщини – кращі імена" (2005 р.),
- "Відмінник освіти України" (2006 р.),
- постановою Президії Академії наук вищої освіти України присуджено нагороду Ярослава Мудрого (2006 р.),
- Почесна грамота Міністерства аграрної політики та продовольства України (2013 р.).

Професор Фурман І. О. приділяє велику увагу вихованню наукових кадрів: він підготовив 12 кандидатів та 4 доктора технічних наук, у тому числі за період роботи на створеній ним кафедрі автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій підготував 7 кандидатів та 4 доктори технічних наук.


ТИМЧУК Сергій Олександрович

професор кафедри,
доктор технічних наук

Закінчив Харківський політехнічний інститут  в 1978 р., спеціальність «Динаміка польоту і управління». У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.07.10 - енергоустановки літальних апаратів. З 1994 р. працює у ХНТУСГ. У 2002 р. отримав вчене звання доцент. У 2015 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування.
Викладає такі дисципліни: ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів, основи нечіткого логічного керування, мікропроцесорні системи керування в тваринництві, комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт (англійська мова), програмування та алгоритмічні мови (англійська мова).

БОВЧАЛЮК Станіслав Ярославович

Доцент, кандидат технічних наук

У 1993 році закінчив Харківський технікум медичного обладнання  за спеціальністю «Ремонт і експлуатація радіоелектронного медичного обладнання». У 1999 році закінчив факультет автоматики і приладобудування ХПІ за спеціальністю «Спеціалізовані комп’ютерні системи». У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Моделі, методи та засоби інформаційної технології паралельного логічного керування об’єктами залізничної автоматики» у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» і отримав звання кандидата технічних наук.
Має 42 друковані праці, серед них 2 монографії і 7 патентів.
Працює у ХНТУСГ імені Петра Василенка із 2000 року на посадах асистента, старшого викладача і доцента кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Викладає навчальні дисципліни: «Теорія автоматичного керування», «Теоретичні основи автоматики» та «Технічні засоби автоматизації».КОШМАН Сергій Олександрович

Доцент, кандидат технічних наук

Закінчив Глухівський агротехнічний коледж ім. С. А. Ковпака у 1995 р. за спеціальністю "Електрифікація та автоматизація сільського господарства". У 2000 р. закінчив ХНТУСГ за спеціальністю "Енергетика сільськогосподарського виробництва".З 2001 р. працює в ХНТУСГ імені Петра Василенка на посаді старшого викладача кафедри АКІТ.У 2005 р. закінчив заочно аспірантуру ХНТУСГ і у 2010 р. захистив кандидатську дисертацію в НТУ "ХПІ" за спеціальністю 05.13.05 – Комп'ютерні системи і компоненти на тему: "Високопродуктивні спеціалізовані комп’ютерні засоби обробки інформації на основі системи числення у залишкових класах". У 2012 р. йому присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.

Має понад 80 наукових праць, з яких 30 патентів на винахід та на корисну модель.

Сфера наукових інтересів: розробка методів та засобів обробки інформації на основі застосування непозиційних кодових структур у класі лишків.ЗАГУМЕННА Катерина Вікторівна

Доцент, кандидат технічних наук

У в 2007 році закінчила ХДТУСГ ім. П. Василенко і отримала диплом магістра з відзнакою. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти  та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук, з цього ж року працює на посаді доцента. Викладає дисципліни на англійській мові.
Є автором 15 друкованих наукових праць та має 13 патентів. Виступила на 8 науково-практичних конференціях.АБРАМЕНКО Іван Григорович

Доцент, кандидат технічних наук

У 1978 році закінчив електро-машинобудівний факультет Харківського політехнічного інституту за спеціальністю «Електропривід і автоматизація промислових установок».  У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Автоматичні системи керування технологічними процесами збагачення вугілля» у Харківському політехнічному інституті і отримав звання кандидата технічних наук. У 1991 році одержав вчене звання доцента по кафедрі електропостачання міст.

Має 50 наукових праць, серед них 1 монографія і 4 авторських свідоцтва та 35 навчально-методичних робіт, серед них 2 навчальні посібники з грифом МІНВУЗа України та один посібник по рішенню Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Працює у ХНТУСГ імені Петра Василенка із 2017 року на посаді доцента кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Викладає навчальні дисципліни: «Моделювання систем автоматичного керування», «Інформаційні системи та технології в системах автоматизації промислового виробництва» та «Програмне забезпечення інженерної діяльності».РАДЧЕНКО Станіслав Станіславович

Старший викладач

Закінчив Хорольський агропромисловий коледж у 1999 р. за спеціальністю «Електрифікація та автоматизація сільського господарства». У 2001 р. закінчив ХДТУСГ за спеціальністю «Енергетика сільського господарства». З 2001 р. працює в ХНТУСГ імені П. Василенка викладачем. У 2006 р. в ХНТУСГ закінчив заочно аспірантуру.
Має 3 наукові публікації, 1 патент на винахід, 7 науково-методичних праць.
Сфера наукових інтересів: автоматизовані системи управління технологічними процесами, мікропроцесорні системи керування в енергетиці, засоби передачі даних у промисловості.
CTAPOBЄPOB Роман Миколайович

Старший викладач

Закінчив Хорольський агропромисловий коледж у 1999 р. за спеціальністю «Електрифікація та автоматизація сільського господарства».
У 2001 р. закінчив ХДТУСГ, спеціальність «Енергетика сільського господарства».
З 2001 р. працює в ХНТУСГ імені П. Василенка, займав посади асистента та старшого викладача кафедри АКІТ.
Має 12 наукових публікації.
Сфера наукових інтересів: комп’ютерна графіка, системи автоматизованого проектування, захист комп’ютерних програм та систем.Аллашев Олександр Юрійович

Асистент кафедри

У 2005 році закінчив факультет ракето-космічної техніки Харківського національного аерокосмічного університету.
З 2005 року працює в ХНТУСГ імені П. Василенка на посаді асистента кафедри.
З 2005 р. по 2008 р. навчався в аспірантурі ХНТУСГ імені П. Василенка.
Має 12 наукових публікації, 4 патенти на винахід, є співавтором науково-методичних публікацій.
Сфера наукових інтересів: автоматизовані системи керування технологічними процесами, проблемно-орієнтовні мови програмування, технологія технологічного візуального програмування.

CІРОТЕНКО Михайло Олександрович

Асистент кафедри, кандидат технічних наук

У 2011році закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка та отримав звання магістра за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Моделі та методи оптимізації розташування апаратних засобів підвищення ефективності електропостачання в мережах 10 кВ» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. З вересня того ж року працює на посаді асистента кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Має 13 друкованих праць, з них: 10 статей у наукових фахових виданнях України (4 – у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз).
CTРАТІЄНКО Вікторія Іванівна

Зав. лабораторією

Закінчила ХІМЕСГ у 1975 р., з 1976 р. працювала завідувачем лабораторії кафедри електричних машин та апаратів, з 2000 р. працює завідувачем лабораторією кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.