Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

Професорсько-викладацький склад кафедри

МІРОШНИК Олександр Олександрович

Завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту
Доктор технічних наук, професор

У 2004 р. закінчив Харківський державний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.
У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію.
У 2011 р. отримав вчене звання доцента.
З 2013 р. по 2015 р. навчався в очній докторантурі.
У 2016 р. захистив докторську дисертацію.
Член вченої та методичної ради ХНТУСГ.
Член Польської академії наук та член редколегії журналів ТЕKA.
МОРОЗ Олександр Миколайович

Д.т.н., професор кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту, член навчально-методичної комісії МОН України зі спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

• Випускник ХІМЕСГ 1984 р.
• Асистент ХІМЕСГ (1984-1986 р.р.).
• Викладач-стажер у Московському гідромеліоративному інституті (1986-1987 р.р.),
  аспірант МГМІ (1987-1991 р.р.).

• Асистент ХІМЕСГ (1991-1993 р.р.), старший викладач  (1993-1998 р.р.).
• Доцент з 1998 р.
• Заступник декана (1997-2008 р.р.)
• Директор ННІ ЕКТ з 2009 р.
• Доктор технічних наук з 2011 р.
• Професор з 2012 р.ЧЕРЕМІСІН Микола Михайлович

Професор, кандидат технічних наук

1948 року народження. Закінчив у 1971 р. Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства за спеціальністю „Електрифікація с. г.”, має кваліфікацію інженер-електрик.

Кандидат технічних наук з 1981 р. Дисертацію захистив 12.01.1981 р. у спеціалізованій раді Московського інституту інженерів сільськогосподарського виробництва (МІІСВ). Вчене звання доцента кафедри електропостачання сільського господарства присвоєно у 1983 році.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:
1971-1979 рр. – асистент кафедри електропостачання с. г. ХІМЕСГ,
1979-1982 рр. – викладач кафедри електропостачання ХІМЕСГ,
1982-1991 рр. – доцент кафедри електропостачання ХІМЕСГ,
1991-1994 рр. – професор кафедри електропостачання ХІМЕСГ,
1994-2004 рр. – професор кафедри електропостачання ХДТУСГ,
2004 р. – по теперішній час – професор кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту.


ДОЦЕНКО Сергій Ілліч

Професор, доктор технічних наук

Закінчив 1-й факультет ХВВКУ ім. Маршала Ра-дянського Союзу Крилова М.І. в 1978 році за спеціа-льністю «Експлуатація літальних апаратів» з відзна-кою та нагородженням золотою медаллю. Закінчив МІПК при ХДЕУ в 1995 році за спеціальністю «Менеджмент зовнішньої економічної діяльнос-ті».
Закінчив ХДЕУ в 2000 році за спеціальністю «Фі-нанси».
У 1987 захистив кандидатську дисертацію за спе-ціальністю «Озброєння та військова техніка ракетних військ стратегічного призначення».
У 2006 році присвоєно вчене звання «доцент».
Науковий напрямок «Дослідження методів та алгоритмів організації діяльності з забезпечення раціо-нального використання енергоресурсів».
Автор більше 50 наукових розробок, 16 винаходів.


САВЧЕНКО Олександр Анатолійович

Доцент, кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедри

Народився в 1978 році. В 1995 році закінчив Батрацьку середню школу Липоводолинського району Сумської області і поступив до Харківського державного технічного університету сільського господарства, який закінчив в 2001 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр-електрик». З 2001 по 2004 рік навчався в аспірантурі. З 2002 року працює на кафедрі електропостачання та енергетичного менеджменту ХНТУСГ ім. Петра Василенка.

Захистив дисертацію на здобуття кандидата технічних наук в 2012 році в Донецькому національному технічному університеті. В 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри ЕЕМ.

ТРУНОВА Ірина Михайлівна

Доцент, кандидат технічних наук

Народилася в м. Харкові. Закінчила середню школу № 14 м. Харкова.

У 1985 р. з відзнакою закінчила Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства за фахом інженер-електрик.

В 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук в Київському національному аграрному університеті.
СЕРЕДА Анатолій Іванович

Доцент, кандидат технічних наук

1966 р. народження. 

1996 р. – закінчив факукльтет електрифікації та автоматизації с.г. ХІМЕСГ.
1991 – 1999 р. – ст. лаборант каф. ЗЕСГ.
З 1999 р. – асистент каф. ЗЕСГ.
2006 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. тех. наук.
2007 р. – на посаді доцента кафедри АЕМС
З 2013 р. – доцент кафедри ЕЕМ
ДУДНІКОВ Сергій Миколайович

Доцент, кандидат технічних наук

Працює на кафедрі з 1994 року. Викладає дисципліни: Енергозбереження та енергетичний менеджмент, Енергетичний менеджмент, Енергетичний аудит, Джерела енергії, Маркетинг енергії, Нормативно-правова база енерговикористання.  
У 2011 році захистив в НТУУ «КПІ» дисертацію на тему: «Методи підвищення ефективності функціонування комбінованих систем енергопостачання споживачів АПК».
У 1983 - 1987 рр. навчався в Вовчанському технікумі механізації та електрифікації сільського господарства за спеціальністю «технік-механік».
У 1987 - 1989 рр. – служба в лавах Радянської Армії.
У 1994 році закінчив ХІМЕСГ за спеціальністю «інженер-електрик».
З 1996 р. по 1999 р. навчався в аспірантурі ХНТУСГ за спеціальністю «Енергетичні системи та комплекси».
Має понад 30 наукових публікацій у фахових журналах та наукових збірниках, 2 – винаходи, 4 – навчально-методичні праці.
ЄГОРОВ Олексій Борисович.

Доцент, кандидат технічних наук

Народився у 1967 році у м. Харків. У 1990 році з відзнакою закінчив Харківський політехнічний інститут та отримав кваліфікацію інженера-електромеханіка. Працював інженером, провідним інженером в об’єднанні «Укрелектромаш».
У 1995 році отримав ступінь кандидата технічних наук. З 2003 року доцент кафедри електроенергетики. Автор близько 100 наукових та учбово-методичних робіт, 6 авторських свідоцтв, 2 патентів, підручника, монографії.


ПОПАДЧЕНКО Світлана Анатоліївна

Старший викладач

Народилась 21 липня 1960 р. в с. Токарівка Дергачівського району Харківської області.
В 1977 р. закінчила Харківську середню школу № 13 і поступила до Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства на факультет електрифікації сільського господарства за спеціалізацією «Електропостачання с.г.».
В 1982 р. закінчила вищеназваний заклад і залишились працювати на посаді старшого лаборанта.
З 1987 р. працювала на посаді асистента.
В 1999 р. закінчила магістратуру в Харківському державному технічному університеті сільського господарства.
З 2006 р. і по теперішній час працює на посаді старшого викладача.

ПАЗІЙ Володимир Григорович

Старший викладач

Народився 13.01.1983 р.

В 1998 р. закінчив Вишняківську середню школу.

В 2003 р. закінчив Хорольський державний агропромисловий коледж. У тому ж році вступив на 3 курс ХДТУСГ, де здобув спеціальність інженер-електрик за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. Після закінчення ХНТУСГ залишився працювати на кафедрі електропостачання с. г. на посаді майстра виробничого навчання. В 2006 році переведений на посаду асистента кафедри «Електропостачання та енергетичного менеджменту».

Заступник директора ННІ ЕКТ з 2012 р.
ЛИСИЧЕНКО Роман Миколайович

Асистент кафедри

Народився 23 жовтня 1991 р. в м. Харкові.
В 2008 р. закінчив Харківську ЗОШ №128 і поступив до ХНТУСГ ім. Петра Василенка на факультет енергетики та комп'ютерних технологій.
Під час навчання активно займався науково-дослідною роботою, отримував стипендію президента України за значні досягнення в навчанні, суспільній та науковій роботах. Брав участь у наукових конференціях України та близького зарубіжжя. Випускна робота магістра захищена з отриманням патенту на винахід №101521.
З 2012 р. працював на посаді лаборанта кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту.
В 2014 р. отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» та здобув кваліфікацію інженера-дослідника із енергетики сільського господарства.
З березня 2014 р. працює на посаді асистента.ДЮБКО Станіслав Вікторович

Асистент кафедри

Народився 3 листопада 1992 року в с.м.т Гути, Богодухівського району, Харківської області.

У 2009 році закінчив Гутянську загальноосвітню школу та вступив до Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка на факультет енергетики та комп'ютерних технологій.

У 2015 році отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Енергетичний менеджмент" та здобув кваліфікацію професіонала з енергетичного менеджменту.

Після закінчення університету працював в КП "Міськсвітло" Харківської міської ради.

В грудні 2015 року вступив до аспірантури ХНТУСГ ім. Петра Василенка на спеціальністю 05.09.03 – Електричні комплекси та системи.ТОБЕРТ Лія Олександрівна

Завідувач лабораторії

Народилась 17 листопада 1968 року в м. Харкові.
В 1986 році закінчила Харківську середню школу № 111 і поступила до Харківського інституту механізації і електрифікації сільського господарства.
В 1991 році з відзнакою закінчила ХІМЕСГ за фахом інженер-електрик і за розподіленням залишилась працювати на посаді старшого лаборанта.
З 2011 року переведена на посаду завідуючої лабораторії кафедри «Електропостачання та енергетичний менеджмент».

ПАНЧЕНКО Сергій Олександрович

Майстер

Народився в місті Путивль Сумської області у 1970 р. У 1987 р. закінчив Путивльську загальноосвітню школу. З 1988 р. по 1990 р. служив у лавах Радянської Армії. У 1991 р. вступив до Глухівського політехнікуму сільського господарства ім. С.А. Ковпака.

В 1994 р. отримав диплом за спеціальністю «технік-електрик».

В 1994 р. вступив до Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства, і в 1997 р. отримав диплом «інженера-електрика». З 1998 р. і по теперішній час працює на кафедрі на посадах асистента та майстра.