Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

Про кафедру

Навчальний процес

На базі кафедри викладаються такі дисципліни:  електропостачання с.г., електричні станції та підстанції і електричні мережі, перехідні процеси, монтаж електроустановок, електротехнічні матеріали, основи технічної експлуатації електроустановок, діагностика електрообладнання, релейний захист і автоматика, інформаційні технології, енергоаудит проектування систем електропостачання, охорона праці в галузі, інформаційні системи в енергетиці, експлуатація електроустановок, енергозбереження та енергетичний менеджмент. Кафедрою розроблене методичне забезпечення до цих дисциплін з усіх видів навчальних занять.

  За роки існування кафедри підготовлено 12 кандидатів технічних наук та понад 2600 інженерів, отримано більше 300 авторських свідоцтв та патентів України.

Напрямками наукової діяльності кафедри є

  • Розробка методів та засобів підвищення ефективності управління режимами і транспорту електроенергії в електромережах;
  • Розробка методів та технічних засобів підвищення енергоефективності технологічних засобів;
  • Розробка сучасних наукових основ, методів та методик організації системи діагностики електрообладнання АПК.

Зв’язки кафедри з виробництвом

Кафедра ЕЕМ спільно з НТУ «ХПІ» проводить велику навчально-освітянську роботу з підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників енергетичних компаній України. ФПК ….

Крім того кафедра має партнерські та договірні відносини з провідними науково дослідними підприємствами Україні та Росії, а саме ІЕД АН України. «Укренергомережпроект», «Укрсельелектропроект», НТУ ХПІ, і ННТУ КПІ, МЕІ, ВЕІ.

В рамках укладеного 4-х стороннього договору між ІЕД АН Україна, НВО ім. Шевченка та НТУ ХПІ проводяться комплексні науково дослідні розробки з впровадженням на підприємствах АК Харківобленерго, АК Крименерго, в Північній енергетичної системи.

Впровадження новітніх розробок у виробництво

Однієї з ефективних розробок кафедри разом із ХГПЗ ім. Т.Г. Шевченка є роботи з підвищення надійності, якості й ефективності електропостачання споживачів за рахунок впровадження нових інформаційних технологій, автоматизації процесів збору, передачі та зберігання параметрів режимів повітряних ліній і параметрів навколишнього середовища (СМРЕС). Система СМРЕС призначена для автоматизованого моніторингу аварійних режимів повітряних ліній електропередачі 6-10 кВ і метеоумов у місцях установки датчиків у лініях. Дані, які потрапляють та  дані різних рівнів, що зберігаються в базах, систем керування, можуть використовуватися для підвищення вірогідності прогнозування при експлуатації й реконструкції електричних мереж.

Для ефективного моніторингу втрат електроенергії в електричних мережах 10(6)-0,4 кВ розроблене багатофункціональне мікропроцесорний пристрій (ММП), що дозволяє здійснювати пофазный облік і зберігання даних про спожиту енергію, втрати потужності й електричної енергії з урахуванням параметрів навколишнього середовища в мережах змінного струму.

Складові елементи системного моніторингуПобутовий електротепловодонагрівач з використанням індукційного способу нагріву