Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

Історія кафедри

Кафедра «Електропостачання та енергетичного менеджменту» пройшла кілька етапів:

  • в рік створення факультету (1948р.) була створена кафедра «Застосування, виробництво та розподілення електроенергії в сільському господарстві»;
  • на базі кафедри в 19__ році створена кафедра «Виробництво та розподіл електричної енергії в сільському господарстві»;
  • в 19__ році кафедра отримала назву «Електропостачання сг»;
  • з 2010 року у зв’язку з розширенням кафедра отримала назву

«Електропостачання та енергетичного менеджменту».

Першим завідувачем кафедри до 1958 р. був доктор технічних наук, професор В.К. Плюгачов (1914-1972) –  спеціаліст у галузі електропостачання сільського господарства.

В період з 1958 р. по 1974 р. кафедру очолював доцент, к.т.н. Володимир Миколайович Імшенецький, який був талановитим практиком і вченим, засновником розробки і застосування комплектних трансформаторних підстанцій, комплектних розподільних пристроїв 6-10 кВ, пристроїв секціонування розподільних мереж, пристроїв автоматичного вводу резерву. Імшенецький В.М. користувався великим авторитетом серед спеціалістів сільської електрифікації. За його безпосередньої участі на посаді завідувача кафедри та декана факультету електрифікації с.г., були відкриті перші спеціалізації: «Електропостачання сільського господарства» та «Застосування електроенергії в сільському господарстві».

Тривалий період він працював в інституті на посаді проректора з навчальної та наукової роботи.В 1974 році завідувачем кафедри був обраний к.т.н., професор Семен Михайлович Рожавський, який спрямував зусилля колективу кафедри на модернізацію лабораторного обладнання та придбання обчислювальної техніки. Рожавський С.М. був спеціалістом в області оптимізації режимів роботи сільських мереж, йому належить ряд розробок з симетрування режимів роботи мереж 0,38/0,22 кВ. Були введені до навчальних планів нові дисципліни, пов’язані з використанням обчислювальної техніки. Практично кафедра була першою кафедрою факультету, яка зорієнтувала навчальний процес на широке використання обчислювальної техніки

Вперіод керівництва кафедрою В.М. Імшенецьким та С.М. Рожавським велась серйозна наукова робота та робота з підготовки наукових кадрів. На кафедрі виконувались господарсько-договірні роботи на сотні тисяч карбованців, що давало можливість оновлювати матеріальну базу кафедри, розвивати наукові роботи та готувати поповнення вчених.

В 1981р. на посаду завідувача кафедри призначено к.т.н., доцента Б.М. Ільченка, випускника факультету, вченого в галузі високих напруг.

Характерна особливість навчально-методичної роботи цього періоду – розширення підготовки студентів у напрямі автоматизації виробничих процесів на основі застосування керуючих обчислювальних машин. Одночасно з вирішенням проблем, пов’язаних з реконструкцією та розширенням навчально-лабораторної і науково-дослідної бази кафедри, проводилась робота з підвищення наукового рівня викладацького складу, розширення обсягів господарських робіт.

З 2005 року кафедру очолює випускник кафедри к.т.н. професор О.В. Мірошник, вчений в галузі електропостачання. За цей час на кафедрі була створена лабораторія сучасного станційного обладнання, організовані заняття для слухачів ФПК – інженерних працівників енергетичних компаній України, відбулися значні зрушення у виданні наукової, навчальної та навчально-методичної літератури.

З жовтня 2013 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Мороз О.М. За цей час відбулося суттєве оновлення матеріально-технічного забезпечення кафедри та покращення показників якості надання освітніх послуг. За результатами конкурсу 2014 року кафедра посіла четверте місце серед кафедр університету.