Кафедра інтегрованих електротехнологій та процесів

Викладачі


СКЛАД КАФЕДРИ ІЕТП


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

Кунденко Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, зав. кафедри ІЕТП;
Єгорова Ольга Юріївна, кандидат технічних наук, доцент;
Романченко Микола Анастасійович, кандидат технічних наук, доцент;
Шинкаренко Ірина Миколаївна, старший викладач;
Бровко Костянтин Юрійович, старший викладач;
Бородай Ірина Іванівна, асистент, аспірант кафедри;
Райтер Олена Миколаївна, завідувач лабораторією;
Торбієвська Інна Василівна, інженер I категорії;
Прудка Оксана Анатоліївна, аспірант кафедри.


ЄГОРОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА

Кандидат технічних наук, доцент

Народилася в  м. Харків, 28 вересня 1973 р.

У 1995 році з відзнакою закінчила Харківську державну  академію міського господарства за спеціальністю «Світлотехніка та джерела світла», отримала кваліфікацію інженер-електрик.

У 2007 р. отримала другу вищу освіту в Українській інженерно-педагогічній академії за фахом «Педагогіка вищої школи» освітній рівень магістр, кваліфікація -  професіонал з педагогіки вищої школи.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію за фахом 05.09.07 Світлотехніка та джерела світла. Тема дисертації: «Підвищення надійності установок зовнішнього освітлення шляхом вдосконалення конструкції та технології виготовлення апаратів захисту».

Має 54 статті у фахових виданнях та тез доповідей на конференціях різного рівня, отримано 3 свідоцтва на об’єкти авторського права та 1 патент, співавтор двох монографій. Має диплом Міжнародного інженера педагога (IGIP). Проходила стажування у АcademicsocietyofMichalBaludansky. Certificate № 31-03/16 ofAdvancedTraininginthefieldofinnovativemethodsandapproachesineducation, Bratislava, SlovakRepublic 15.03-18.03.2016.
РОМАНЧЕНКО Микола Анастасійович

Кандидат технічних наук, професор

Народився 15 січня 1950 р. на Чернігівщині. У 1974 р. закінчив з відзнакою факультет електрифікації сільського господарства ХІМЕСГ. В 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Розробка і застосування автоматизованого електропривода підвищеної частоти для молочних сепараторів“. Звання доцента присвоєно в 1994 р. У 1989 р. нагороджений нагрудним знаком “Изобретатель СССР“, у 2003 р. Почесною грамотою Міністерства агропромислового комплексу України, у 2005 р. йому оголошена подяка Міністерства аграрної політики України, у 2006 р. нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти ІІІ-го ступеня». Рішенням колегії Міністерства аграрної політики України від 28 серпня 2008 р. нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани». У 2008 р. отримав сертифікат про присвоєння кваліфікації фахівця міжнародної категорії з питань організації розробки та впровадження інноваційної електротехнології мікроклімату в тваринницьких приміщеннях АПК.
ШИНКАРЕНКО Ірина Миколаївна

Старший викладач

Народилась 15 червня 1973 р. в с.м.т. Нова Водолага Харківської області. У 1995 році закінчила факультет електрифікації та автоматизації ХІМЕСГ. З 1996 року працює в ХНТУСГ ім. П. Василенка на посаді старшого лаборанта кафедри ЗЕСГ (тепер. ІЕТП). З 2007 року на посаді асистента кафедри ІЕТП. Приймає активну участь в суспільно корисній роботі кафедри, інституту.

БРОВКО Костянтин Юрійович

Старший викладач

Народився 27 жовтня 1988 року в м. Харків. У 1995 році пішов у перший клас ХСШ І-III ступенів № 155 м. Харків. У 2005 році після закінчення школи вступив до Української інженерно-педагогічної академії на енергетичний факультет, за спеціальністю «Професійна освіта. Електроенергетика». У 2010 році закінчив магістратуру за спеціальністю «Професійна освіта. Електроенергетика» та здобув кваліфікацію інженера-електрика, педагога, дослідника в галузі електроенергетики. Паралельно, на протязі з 2009 по 2010 рр., навчався в магістратурі за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», по закінченні якої отримав диплом з відзнакою та здобув кваліфікацію викладача вищих навчальних закладів. З вересня 2010 до серпня 2011 року працював асистентом кафедри Педагогіки та методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії. З вересня 2011 по травень 2015 року працював асистентом кафедри Електроенергетики Української інженерно-педагогічної академії. З грудня 2014 року навчаюсь в аспірантурі з відривом від виробництва при кафедрі Автоматизації енергетичних процесів Української інженерно-педагогічної академії. З вересня 2017 року працюю старшим викладачем кафедри Інтегрованих електротехнологій та процесів Навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерних технологій Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.БОРОДАЙ ІринаІванівна

Аспірант кафедри ІЕТП, асистент

Народилася 1 травня 1978 року у м. Полтава. У 2001 р. закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю світлотехніка та джерела світла. З 2001 по 2015 рр. працювала на посаді інженера електрозв’язку у Харківській філії ПАТ «Укртелеком». З 2008 по 2009 рр. без відриву від виробництва отримала другу вищу освіту на кафедрі телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю телекомунікаційні системи та мережі. З вересня 2016 р. працює на посаді старшого лаборанта кафедри «Інтегровані електротехнології та процеси» і навчається в аспірантурі ХНТУСГ ім. П. Василенка. Приймає активну участь у навчально-науковій роботі кафедри. З вересня 2017 р. працює на посаді асистента кафедри «Інтегровані електротехнології та процеси».

РАЙТЕР Олена Миколаївна

Завiдувач лабораторією

Народилась у м. Харків, 13 серпня 1962 року. У 1986 році закінчила факультет електрифікації та автоматизації Харківського політехнічного інституту. З 1979 по 1986 рік працювала на заводі „Серп і Молот” . З 1986 року по 2000 рік працювала в ХДТУСГ на посаді старшого лаборанта кафедри ЗЕСГ. З 2000 року на посаді зав. лабораторії кафедри ЗЕСГ (тепер. ІЕТП) ХНТУСГ ім. П. Василенка.
Приймає безпосередню участь в роботі лабораторії по забезпеченню навчального процесу. У 2001 року обрана членом профспілкового бюро ННІ ЕКТ. Активно працює по відновленню методичної бази навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі.


ТОРБІЄВСЬКА Інна Василівна

Інженер I категорії

Народилась 9 квітня 1962 року у м. Артемово Донецької області. У 1984 році закінчила енергетичний факультет за спеціальністю електропостачання промислових міст Донецького політехнічного інституту. З 1984 по 1995 рік працювала на заводі ЗБК №1 на посаді майстра ПСЦ. З 1995 року - інженером КВ на підприємстві «Харківенергоналаштовування», з 1996 року – старшим інспектором I відділу ХДТУСГ ім. П. Василенка, з 2004 року – інженером НТГ ННЦ «Інститут метрології». З 2009 року по теперішній час працює спеціалістом I категорії кафедри ХНТУСГ ім. П. Василенка.


ПРУДКА Оксана Анатоліївна

Аспірант кафедри ІЕТП, старший лаборант


Народилася 5 лютого 1993 року в с.м.т. Сахновщина Харківської області. У 2015 році закінчила фізичний факультет Харківського національного університету ім. В. М. Каразіна. Після закінчення університету з 2015 р. навчається в аспірантурі ХНТУСГ ім. П. Василенка. З 2015 р. по 2016 р. працювала на посаді вчителя фізики в КЗ «ХСШ № 16». З 2016 року працює в ХНТУСГ ім. П. Василенка на посаді старшого лаборанта кафедри  ІЕТП. Приймає активну участь у навчально-науковій роботі кафедри.

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА НАПРЯМИ РОБОТИ