Кафедра інтегрованих електротехнологій та процесів

Iсторiя кафедри

КАФЕДРА

ІНТЕГРОВАНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЙ

ТА ПРОЦЕСІВ


м. Харків, вул. Різдвяна, 19, ауд. 203


тел. (057) 712-28-33,

e-mail: ekt.ietp@ukr.net

КУНДЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ІЕТП,

ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР


Кунденко М. П. народився в с.м.т. Сахновщина Харківської області 9 вересня 1972 року. В 1995 році закінчив з відзнакою факультет електрифікації сільського господарства ХІМЕСГ.

З 1996 р. по 2000 рік навчався в аспірантурі ХДТУСГ. У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення процесу та обладнання для пастеризації молока ІЧ-випромінюванням». У 2003 році йому присвоєно звання доцента кафедри електротехнології сільськогосподарського виробництва. З 2002 р. по 2008 р. очолював комітет у справах сім’ї, молоді та спорту університету. З 2008 по 2012 роки керував центром практики та працевлаштування студентської молоді ХНТУСГ ім. П. Василенка.

У 2013 році захистив докторську дисертацію на тема «Молекулярна акустична технологія та електронні системи контролю в технологічному процесі відтворення тварин» і того ж року очолив кафедру «Інтегрованих електротехнологій та процесів». Має 76 науково-методичних праці в професійних виданнях.

Кафедра «Інтегрованих електротехнологій та процесів» (ІЕТП) заснована у 1994 році на базі кафедри застосування електричної енергії в сільському господарстві, яку очолив к.т.н., доцент Романченко М. А.

В становлення кафедри значний внесок зробили її завідувач д.т.н., професор Кунденко М. П., к.т.н., професор Жила В. І., к.т.н., професор Романченко М. А., к.т.н., професор Куришев В. Я., д.ф-м.н., проф. Слесаренко А. П., д.т.н., проф. Черепньов А. С., к.т.н., доц. Ляшенко Г. А., к.ф.-м.н., доц. Сорока О. С., к.т.н., доц. Гаврилов П. В., ст. викл. Румянцев О. О., ст. викл. Журенко Є. В., к.т.н. Магда В. Й., к.т.н. Мусієнко Ю. І., ст. викладач Шинкаренко І. М., зав. лаб. Райтер О. М.

Зусилля колективу були спрямовані: на модернізацію та уніфікацію навчально-лабораторного обладнання, впровадження нових педагогічних технологій, прогресивних методів навчання, які б забезпечували організацію повноцінного навчального процесу. Викладачі кафедри приділяють значну увагу оновленню методичного забезпечення навчальних дисциплін з метою досягнення належної якості підготовки бакалаврів та магістрів, які б змогли вільно орієнтуватись в своїй професійній діяльності з урахуванням нових економічних умов господарювання.

Реальними справами наповнюються і зв’язки з фахівцями-виробничниками як через дорадчу службу, започатковану ректоратом ХНТУСГ ім. Петра Василенка, так і безпосередньою співпрацею викладачів кафедри з колективами базових господарств Кегичівського та Нововодолазького районів Харківської області (філії кафедри) та інших регіонів України.

На кафедрі працює гурток наукової творчості. Студенти 3-5 курсів мають можливість поглиблювати спеціальні знання і отримувати практичні навички з діагностики та ремонту відео- і аудіотехніки, яка використовується в телемеханічних системах автоматичного керування технологічними процесами на виробничих об’єктах та в побуті.

  Для часткового або повного вирішення проблем національного господарства України науковці кафедри ведуть пошуки сучасних перспективних шляхів, спрямованих на дослідження і розробку енергоефективних екологічно безпечних електротехнологічних комплексів, які активно впливають на біооб’єкти тваринництва і рослинництва.