Кафедра біомедичної інженерії та теоретичної електротехніки

Викладачі

КОСУЛІНА Наталія Геннадіївна

Завідувач кафедри біомедичної інженерії та теоретичної електротехніки,
доктор технічних наук, професор

Народилася 27 серпня 1970 р. в м. Харків.

В 1992 р. закінчила Харківський інженерно-педагогічний інститут за спеціальністю «Енергетика», одержала кваліфікацію інженер-викладач електроенергетичних дисциплін. В 1998 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Використання електромагнітного випромінювання тканин тварин для дистанційної діагностики їх стану радіотермометром». З 1992 до 2008 р. працювала на кафедрі застосування електроенергії в с.г. на посаді асистента, доцента та професора. З 2005–2007 рр. прибувала в докторантурі при ХНТУСГ.

В 2007 році захистила докторську дисертацію за темою: «Науково-технічні основи побудови інформаційних електромагнітних технологій підвищення продуктивності біооб’єктів рослинництва». З вересня 2009 р. призначена завідуючою кафедри технотроніки і теоретичної електротехніки.

В 2009 р. отримала звання професора.

Косуліна Н.Г. має понад 52 науково-методичних праці у фахових виданнях і 50 методичних праць.

Під керівництвом Косуліною Н.Г. захищена 1 кандидатська дісертація.

Косуліну Н.Г. нагороджено:

  • Дипломом третього ступеня за наукову роботу: «Використання електромагнітного випромінювання тканин тварин для дистанційної діагностики їх стану» (Виставка–ярмарок «Наука Харківщини – 2000»), 25.02.2000 р.
  • Дипломом за значні досягнення в галузі науки (переможець конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації молодий науковець) – 20.05.2003 р.
  • Почесною грамотою за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок в розвиток освіти і науки в зв’язку з 75–річчям заснування Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка, 2005 р.
  • Почесною грамотою «Жінка року–2007» в номінації «Молодий науковець»
  • Почесною грамотою Харьківської обласної державної адміністрації було нагороджено Косуліну Наталію Геннадіївну завідуючу кафедрою технотроніки і теоретичної електротехніки, доктора технічних наук за вагомий внесок у розвиток аграрної освіти та науки, високий професіоналізм
  • Почесним знаком "За заслуги" ХНТУСГ.


ЧЕРЕНКОВ Олександр Данилович

Доктор технічних наук, професор

Народився 10 вересня 1942 року в м. Курськ. В 1966 році закінчив радіотехнічний факультет Харківського політехнічного інституту. Наукову діяльність розпочав з 1967 року у Вищому військовому ракетному училищі ім. Крилова (м. Харків), де займався розробками спеціальної апаратури для Міністерства оборони СРСР.

З 1981 року займається дослідженнями впливу низькоенергетичного (інформаційного) електромагнітного поля НВЧ діапазону на агрофітоценози та застосуванням ЕМП для лікування тварин і передпосівної обробки насіння зернових культур.

1988 р. присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук. З 1991  року доцент кафедри загальної електротехніки. В 2001 році присвоєно науковий ступінь доктора технічних наук. З 2002 року професор кафедри.

Під його керівництвом розроблена технологічна апаратура для первинної обробки вовни з використанням пружних коливань та НВЧ енергії, апаратура для знезаражування НВЧ енергією сільськогосподарської продукції та її сушіння, апаратура для виготовлення багатокомпонентної суміші, проводяться наукові дослідження по створенню апаратури для експрес-діагностики стану біооб’єктів, які знаходяться під впливом ЕМП НВЧ діапазону.

За час наукової діяльності опубліковано більше 120 наукових робіт, отримано десятки патентів, підготовлено 4 доктора і 15 кандидатів наук.

Він є членом редакційної колегії професійного сбірника наукових праць "Вестник Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко", Секретар спеціалізованої вченої ради ХНТУСГ.

Нагороди Черенкова О.Д.:

  • Знак «Відмінник освіти» III ступеня, 2008 р.
  • Рішенням колегії Міністерства аграрної політики України від 16 серпня 2009 р. нагороджено трудовою відзнакою «Знак пошани».
  • Переможець конкурсу "Кращий науково-педагогічний працівник университету за 2010 - 2011 н.р."
  • Нагороджено ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ за участь у V міжнародному салоні винаходів та нових технологій - «НОВИЙ ЧАС»


КРАВЧЕНКО Поліна Олександрівна

Доцент, кандидат технічних наук

П.О. Кравченко народилася 23.04.1960 р. в м. Харкові. В 1977 р. закінчила середню школу № 11 в м. Харкові. В 1978 р. Поступила в ХІМЕСГ, у 1983 р. отримала кваліфікацію інженера–електрика. З 1983 року інженер кафедри загальної електротехніки. Захистила кандидатську дисертаційну роботу в 2000 р. З 2004 року - доцент кафедри.
ЛЯШЕНКО Геннадій Анатолійович

Доцент, кандидат технічних наук

Г.А. Ляшенко народився в м. Харків 1 серпня 1951 року .У 1973 році закінчив Харківське вище командно-інженерне училище ім. М.Крилова. Спеціальність – радіотехнічні системи вимірювальних комплексів. Одержав кваліфікацію інженера з радіотехніки.

    Після служби в військових частинах Збройних сил СРСР з 1978 р. по 1998 р. проходив службу в Харківському військовому університеті. Після звільнення з лав Збройних сил України з 1998 р. по 2002 р. працював в Харківському військовому університеті на посаді доцента кафедри. Кандидат технічних наук, доцент. Захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.11.17 – «Медичні прилади та системи». У 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри «Протидії технічним засобам розвідки та навігаційно-часового забезпечення».

    З 2002 до 2009 р. працював на посаді доцента кафедри «Електротехнології сільськогосподарського виробництва» Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка. З вересня 2009 року працює доцентом кафедри технотроніки і теоретичної електротехніки.

ЧОРНА Марія Олександрівна

Старший викладач

М.О. Чорна народилась 25.10.1985 р. в м. Харків. В 2002 р. закінчила ЗОШ № 113. З 2002 по 2007 р. навчалася в ХНТУСГ імені П. Василенка, отримала диплом магістра з відзнакою та здобула кваліфікацію інженера з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. З 2008 р. працює на кафедрі на посаді асистента. З 2013 року - старший викладач.


ПОЛЯНОВА Надія Володимирівна

Старший викладач

Н.В. Полянова народилась в м. Орел 3.9.1963 року. В 1985 році закінчила Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства.

    З 1985 р. до 1992 р. працювала на посаді інженера кафедри теоретичних основ електротехніки. Виконувала НДР з дослідження впливу низькоенергетичного НВЧ-випромінювання на біологічні об’єкти і сільськогосподарські культури. З 1992 р. до 2007 р.- старший лаборант кафедри електропостачання сільського господарства. З 2007 р. по 2009 р. - асистент кафедри електротехнології сільськогосподарського виробництва. З вересня 2009 року - асистент кафедри технотроніки і теоретичної електротехніки. З 2013 року - старший викладач.

 

ДЬЯКОВА Тетяна Олександрівна

Зав. лабораторією

Т.О. Дьякова народилась 16.08.1967 р. в м. Харків. В 1984 р. закінчила сш №119. В 1992 р. закінчила факультет електрифікації с/г ХІМЕСГ і отримала кваліфікацію інженер–електрик. З 1988 по 1999 р. працює на кафедрі загальної електротехніки на посаді лаборанта. З 2000 р. Старший лаборант. З 2011 року - завідуюча лабараторією.