Кафедра біомедичної інженерії та теоретичної електротехніки

Наукова робота

Багато розробок впроваджено у виробництво і успішно використовується в навчальному процесі.Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • Теоретичний аналіз розподілення потужностей асиметричного трифазного динамічного навантаження в різних режимах  роботи лінії при вхідному несинусоїдному навантаженні.
 • Розробка принципів та методів створення екологічно чистих технологій підвищення врожайності сільськогосподарських культур на підставі впливу магнітного поля.
 • Застосування фізичних факторів для первинної обробки сільськогосподарської сировини, яка використовується в промисловості.
 • Застосування біоелектромагнітології в рішенні пріоритетних проблем медицини та сільського господарства.
 • Держбюджетні тематики науково-дослідної роботи кафедри ТТЕ
 • Електромагнітні і акустичні технології і пристрої для первинної обробки і дезинфекції вовни
 • Електромагнітні технології і пристрої для дії на мікробіологічні об'єкти тваринництва
 • Імпульсні електромагнітні технології і пристрої для знищення комах-шкідників в сільскогосподарському виробництві
 • Електромагнітні технології і технічні системі лікування тварин
 • Методи і пристрої діагностики біологічних об'єктів тваринництва і рослинництва
 • Електромагнітні технології і технічні системи підвищення продуктивності біологічних об'єктів рослинництва

Агрегат для мийки вовни:


Передпосівна обробка насіння сої КВЧ випромінюванням:

    


Цех для первинної обробки вовни:


Гідродинамічні перетворювачі:Передпосівна обробка насіння зернових культур:

 Комп’ютерна обробка даних вимірювання тиску в рідині:


Використання ЕМП для знищення комах в с/г приміщеннях:


Мобільна установка для знищення комах в садах:


Електрообладнання для сушіння вовни:


Газорозрядна візуалізація насіння сої, що знаходиться під впливом ЕМП: