Кафедра біомедичної інженерії та теоретичної електротехніки

Про кафедру


Кафедра розташована за адресою м. Харків, вул. Енгельса, 19, ауд. 213-220

тел. 712-42-32, e-mail tte_nniekt@ukr.net

На сьогоднішній час на кафедрі працює 8 співробітників:

 • 2 професори - О. Д. Черенков, Н. Г. Косуліна;
 • 2 доценти – П. О. Кравченко, Г. А. Ляшенко;
 • 2 старших викладача -  М. О. Чорна, Н. В. Полянова;
 • 2 чоловік навчально-допоміжного персоналу – Т. О. Дьякова, К. С. Коршунов, Ю. В. Кусов, О. Гаркавенко.


Кафедра розташована в двох навчальних корпусах і розміщується в 4 лабораторіях і 4 кімнатах для навчально-викладацького складу.

Лабораторія електротехніки (корпус ННІ МСМ):

 

 


Лабораторія електронікиЛабораторія метрології

Лабораторія електротехніки

  


На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • «Теоретичні основи електротехніки»; 
 • «Електроніка і мікросхемотехніка»; 
 • «Промислова електроніка»; 
 • «Електротехніка і   електромеханіка»; 
 • «Електротехніка та електроніка»; 
 • «Загальна електротехніка»; 
 • «Теорія електромагнітного поля»; 
 • «Метрологія та стандартизація», 
 • «КВП з основами метрології», 
 • «Вимірювальна техніка», 
 • «Метрологія і основи вимірювань», 
 • «Технологія вимірювання і прилади». 

На кафедрі навчаються студенти п’яти факультетів, проводяться усі види занять.

  
Навчальна робота кафедри будується з урахуванням найновіших досягнень науки і техніки. Вона включає програми для студентів стаціонару, факультету заочного навчання і слухачів ФПК. Колектив кафедри приділяє велику увагу методичному забезпеченню дисциплін, які читаються на кафедрі. Кожного року розробляються та видаються нові методичні розробки з виконання лабораторних, розрахунково-графічних та курсових робіт.

На кафедрі створені сприятливі умови для виконання та успішного захисту кандидатських та докторських дисертацій. Великий вклад в підготовку наукових кадрів внесли доктор технічних наук, професор Кучин Л.Ф. (8 докторів та 20 кандидатів наук), завідувач кафедри професор Свергун Ю.Ф. (під керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації) та професор Черенков О.Д. (підготовлено 4 доктора і 15 кандидатів наук), професор Косуліна Н.Г. 3 кандидата наук

Робоче місце:


Відео "Лабораторна робота з ТОЄ на комп'ютерізованому робочому місці в системи Electronic Workbench"

Сумісний аналіз електричних кіл з реальних елементів або їх фізичних моделей поряд з одночасним їх моделюванням на комп’ютері дозволяє виявити похибки моделювання і отримати результати аналізу будь-якого складного електричного кола. Такий аналіз можна виконувати на робочому місці, розробленому та впровадженому в навчальний процес на кафедрі «Загальна електротехніка». Робоче місце складається з робочого стола, з розміщеним в ньому системним блоком до якого приєднані дві клавіатури, дві миші і дисплей. На столі розміщені дві стійки, на яких є декілька DIN-рейок для кріплення нульових шин, комутаційних апаратів, приладів і іншого обладнання. Дві полки призначені для розміщення вимірювальних приладів і іншого обладнання. До столу з тильної сторони кріпляться джерела живлення постійного і змінного струму. За допомогою обладнання, розташованого на DIN-рейках збирається досліджуване електричне коло з реальних елементів або їх фізичних моделей, до якого приєднуються джерела живлення і вимірювальні пристрої. За столом працюють два студенти, кожен з яких збирає задане викладачем електричне коло і проводить експериментальні дослідження. За допомогою програми Multisim виконується аналіз аналогічного кола на комп’ютері по черзі кожним з працюючих студентів. Результати досліджень можуть бути роздруковані на принтері.

Крім того можуть виконуватися розрахунки за допомогою програм MathCAD і MathLab. Комп’ютер дає можливість вести протоколи вимірювань, складати звіти про дослідження реальних і віртуальних кіл, а також зберігати складені схеми для довгострокового користування. Треба відзначити, що студенти працюють з електричними колами, напруга яких не перевищує 36 В.

Співпраця з іншими навчальними закладами:

Кафедра активно співпрацює з іншими навчальними закладами. Зокрема, має договір про співробітництво з Таврійським державним агротехнологічним університетом ТДАУ (м. Мелітополь) і Подільським державним агротехнічним університетом ПДАТУ (м. Кам’янець-Подільський)


Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • Теоретичний аналіз розподілення потужностей асиметричного трифазного динамічного навантаження в різних режимах  роботи лінії при вхідному несинусоїдному навантаженні.
 • Розробка принципів та методів створення екологічно чистих технологій підвищення врожайності сільськогосподарських культур на підставі впливу магнітного поля.
 • Застосування фізичних факторів для первинної обробки сільськогосподарської сировини, яка використовується в промисловості.
 • Застосування біоелектромагнітології в рішенні пріоритетних проблем медицини та сільського господарства.
 • Держбюджетні тематики науково-дослідної роботи кафедри ТТЕ
 • Електромагнітні і акустичні технології і пристрої для первинної обробки і дезинфекції вовни
 • Електромагнітні технології і пристрої для дії на мікробіологічні об'єкти тваринництва
 • Імпульсні електромагнітні технології і пристрої для знищення комах-шкідників в сільськогосподарському виробництві
 • Електромагнітні технології і технічні системі лікування тварин
 • Методи і пристрої діагностики біологічних об'єктів тваринництва і рослинництва
 • Електромагнітні технології і технічні системи підвищення продуктивності біологічних об'єктів рослинництва