Кафедра біомедичної інженерії та теоретичної електротехніки

Історія кафедри

Кафедра «Загальна електротехніка» заснована в 1930 році в період організації Харківського інституту механізації сільського господарства. Вона називалась «Кафедра електротехніки і застосування електроенергії в сільському господарстві» і входила до складу факультету механізації сільського господарства.

Очолював кафедру доцент Виноградов Є.П. Основна наукова діяльність Виноградова Є.П. була пов’язана з розробкою електричних теплових пастеризаторів рідинних продуктів. Застосування цього типу пастеризаторів мало велике значення для молочної промисловості.

В 1948 році кафедра увійшла до складу факультету електрифікації сільського господарства, який відкрився того року, і стала називатися “Електротехніка і електропривод”.

З невеликою перервою (1937-1941 рр. – зав. кафедри був д.т.н., професор Кияниця В.Н.) професор Виноградов Є.П. керував кафедрою до 1967 року. У різні роки кафедру очолювали: 1967-1969 рр. – ст. викладач Плахотніков В.І.; 1970-1976 рр. – к.т.н., доцент Короткова О.В.; 1976-1989 рр. – д.т.н., професор Кучин Л.Ф.; з 1989  по 2009 рік кафедру очолював к.т.н., доцент Свергун Юрій Федорович.

З 2009 року посаду завідуючої кафедрою займає д.т.н., професор Косуліна Н.Г. На кафедрі в різні роки працювали і зробили значний внесок в розвиток навчально-методичної, науково-дослідної та виробничої бази кафедри такі викладачі: доцент Динабурський І.М., ст. викладач Пясик Р.Б., ст. викладач Савченко П.І., доцент Іванов Б.І., доцент Савченко В.І., асистент Білаш І.П., старший викладач Ясько О.А., доцент Короткова О.В., доцент Лучинський О.Р., професор Філіпов Р.Л., професор Кучин Л.Ф.

З вересня 2017 року, після відкриття спеціальності 163 "Біомедична інженерія", кафедра має назву "Кафедра біомедичної інженерії та теоретичної електротехніки" (БМІТЕ).