Останні новини

ННІ ЕКТ запрошує Вас на денне та заочне навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст та магістр

19 Jun 2013 12:40 PM

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА

КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

запрошує

НА 1 КУРС НА ДЕННЕ ТА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

(для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр)

Напрями підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня 

бакалавр


Відповідні спеціальності

освітньо-кваліфікаційних рівнів

спеціаліст тамагістр


Перелік конкурсних предметів усертифікатах (вступних екзаменів)вступників для здобуттяосвітньо-кваліфікаційного рівня

бакалавр

Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі


Енергетика сільськогосподарського виробництва

– автоматизовані електромеханічні системи

– електропостачання АПК

– електрифікація технологічних процесів зберігання і переробки продукції АПК


  1. Українська мова та література

(не менш ніж 124 бали);

  1. Математика(не менш ніж 140 балів);

  2. Фізика або іноземна мова (не менш ніж 124 бали).


Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології


Автоматизоване управління технологічними процесами


Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва


  1. Українська мова та література

(не менш ніж 124 бали);

  1. Математика(не менш ніж 140 балів);

  2. Фізика або хімія (не менш ніж 124 бали).


Електротехніка та електротехнології


Енергетичний менеджмент

– енергетичний менеджмент в системах електропостачання

– енергетичний менеджмент на підприємствах АПК


  1. Українська мова та література

(не менш ніж 124 бали);

  1. Математика(не менш ніж 140 балів);

  2. Фізика або хімія (не менш ніж 124 бали).Перший і другий предмети (українська мова та література, математика) – обов'язкові конкурсні предмети для всіх напрямів підготовки бакалаврів, математика – профільний предмет.

Третій предмет (один з двох, зазначених для обраного напряму підготовки) – за вибором вступника.


Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у 2013 р. на ОКР бакалавр:


Етапи вступної кампанії


Денна форма навчання


Навчання без відриву від виробництва

Реєстрація абітурієнтів, що бажають вступити до ННІ ЕКТ (м. Харків, вул. Енгельса, 19, 3 поверх).

Секретар: Косьміна Марина Миколаївна (моб.т. 0503647027)


до 30 червня


-

Прийом заяв та документів у приймальній комісії ХНТУСГ (м. Харків, вул. Мироносицька, 92). Тел. (057) 700-39-15; 716-41-35.


з 1 липня


з 5 серпня


Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить ХНТУСГ (м. Харків, вул. Мироносицька, 92). Тел. (057) 700-39-15; 716-41-35.


до 20 липня


до 22 серпня


Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань (м. Харків, вул. Мироносицька, 92). Тел. (057) 700-39-15; 716-41-35.


до 31 липня


до 31 серпня


Строки проведення ХНТУСГ вступних випробувань


21-31 липня


23 - 31 серпня


Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (перший, другий, третій)


відповідно до 12 год. 1, 5 та 8 серпня


відповідно до 12 год.

1, 5 та 8 вересня


Термін зарахування випускників


за державним замовленням до 11 серпня;

на контракт – до 25 серпня


за державним замовленням до 11 вересня;

на контракт – до 15 вересня


Перелік документів, необхідних для вступу на ОКР бакалавр:

1. Заява, в якій зазначено напрям підготовки;

2. Ксерокопія паспорта;

3. Ксерокопія ідентифікаційного коду;

4. Атестат/диплом з додатком;

5. Сертифікати з додатками, виданий у 2008-2013 рр. з трьох конкурсних предметів;

6. Медична довідка за формою 086-о;

7. Приписне свідоцтво / військовий квиток;

8. Кольорові фотокартки розміром 3?4 см. – 6 шт.

Вартість навчання за контрактом: денна форма – 5200 грн, заочна – 4100 грн.

Реєстрація абітурієнтів, що бажають вступити до ННІ ЕКТ, проходить до 30 червня 2013 р. за адресою: м. Харків, вул. Енгельса, 19, 3 поверх.

з 1000 до 1500

Секретар: Косьміна Марина Миколаївна

Моб. тел. (050) 364-70-27; Тел. (057) 712-52-45.

[Детальніше]

Теги: навчання запрошення бакалавр