Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Основні досягнення кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій за роки існування (2000 – 2012 роки)

1. Видатні результати науково-дослідної роботи (розробки, що не мають аналогів у світовій практиці і захищені патентами України):


 •  ПЛІС – контролер паралельної дії, що на відміну від контролерів з класичною архітектурою обробляє потік станів входів не послідовно один за одним а паралельно за один такт і що програмується на технологічній мові користувачів.

 •  Безпечний ПЛІС - контролер паралельної дії – гарантує безпечне паралельне керування об'єктами у системах критичного застосування (системи автоматики залізниць, метрополітенів, системи аварійного захисту АЕС)

 •  Система технологічного візуального програмування TVP – забезпечує автоматичне створювання керуючих програм за технологічним описом процесу керування і практичне виключення професійних програмістів як таких з процесу програмування.

2. Підготовлено і видано:

 •  підручників і навчальних посібників – 29,
 •  монографій – 8.

3. Під керівництвом професорів кафедри захищено дисертацій:

 •  докторських – 2,
 •  кандидатських – 6.

4. Отримано патентів України на винаходи – 34.

5. Нагороди та почесні звання:

 •  У 2000 р. професора І. О. Фурмана обрано членом науково-дослідної ради Американського біографічного інституту (ABI).
 •  У 2001 р. професора І. О. Фурмана обрано академіком Академії наук вищої освіти України.
 •  У 2004 році професор Фурман І. О. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.
 •  У 2005 р. професор Фурман І. О. став переможцем обласного конкурсу "Вища освіти Харківщини – кращі імена".
 •  У 2005 р. професор І. О. Фурман нагороджений знаком "Відмінник освіти України".
 •  У 2006 р. професору І. О. Фурману постановою Президії Академії наук вищої освіти України присуджено нагороду Ярослава Мудрого.
 •  У 2005, 2006, 2007 роках професор Фурман І. О. нагороджувався дипломом Академії наук вищої освіти України за кращий підручник.
 •  Професор Краснобаєв В. А. – почесний радист СРСР.
 •  Професор Краснобаєв В. А. – Заслужений винахідник України.
 •  Професор Краснобаєв В. А. – академік Петрівської Академії наук і мистецтв.
 •  Доцент Малиновський М. Л. – лауреат премії Президента України для молодих вчених за 2007 рік.
 •  Доцент Малиновський М. Л. - лауреат міського конкурсу «Молода людина року – 2008» у номінації «Молодий науковець»;
 •  Доцент Малиновський М. Л. - Переможець районного конкурсу «Молода людина року – 2008» (I місце) у номінації «Молодий науковець»;
 •  Доцент Малиновський М. Л. - Нагороджений Дипломом другого обласного конкурсу “Найкращий молодий науковець Харківщини” у 2008 році;
 •  Доцент Малиновський М. Л. - Нагороджений Дипломом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець» у 2008 році;
 •  Доцент Малиновський М. Л. - Стипендіат Харківської обласної державної адміністрації у галузі науки у 2009 році у номінації «Інформатика та комп’ютерні науки».
 •  Професор Фурман І. О., професор Краснобаєв В. А., Доцент Малиновський М. Л., доцент Бовчалюк С. Я., ст. викладач Кошман С.О. - Нагороджені дипломами Міжнародної конференції "Dependable Systems, Services And Technologies DESSERT 2007, 2008, 2009".

Основні напрямки науково-дослідної роботи

 1. Розробка та дослідження архітектури та технології застосування логічних керуючих автоматів паралельної дії на основі регулярних мікроелектронних структур.
 2. Розробка та дослідження архітектури та технології застосування безпечних логічних керуючих автоматів паралельної дії.
 3. Розробка та дослідження надшвидкодіючих спеціалізованих обчислювальних пристроїв, побудованих на основі модулярної арифметики.
 4. Розробка та дослідження методів технологічного візуального програмування ПЛК, орієнтованих на непрофесійних користувачів.
 5. Розробка та дослідження методів векторної оптимізації структури розгалужених розподільних електричних мереж при невизначеності вихідних параметрів.
 6. Розробка та дослідження методів і засобів підвищення якості електричної енергії в сільських електричних мережах.
 7. Розробка методів і засобів контролю та регулювання параметрів зернових у бункерах елеваторів за допомогою нейронних мереж, які навчаються самі.
 8. Розробка і дослідження мікропроцесорних засобів контролю та діагностики параметрів робочих органів сільськогосподарських машин.
 9. Розробка і дослідження методів та засобів паралельної реалізації алгоритмів релейного захисту на основі ПЛІС-технологій.
 10. .Розробка методів захисту комп’ютерних програм і систем від ненавмисних помилкових дій користувачів.

  Кафедра готова до співпраці за вказаними напрямками з іншими ВНЗ, організаціями та фірмами будь-якої форми власності та у будь-якій формі проведення сумісних робіт.


Основні науково-технічні досягнення

 1. Створено  та  досліджено у лабораторних умовах дослідно-промисловий зразок ПЛІС- контролера паралельної дії, який захищено патентами України, і який не має аналогів у світовій практиці.
 2. Створено та запущено до експлуатації у Харківському метрополітені у складі системи централізації і блокувань перші у світовій практиці дослідно-промислові зразки безпечних ПЛІС-контролерів паралельної дії, які захищені патентами України, і які не мають аналогів у світовій практиці.
 3. Створена і відпрацьована на практиці технологія візуального програмування (ТVP), що дозволяє складати керуючі програми шляхом заповнення технологічної циклограми з подальшим перетворенням її у керуючу програму для ПЛК за допомогою автоматичного транслятора без участі професійного програміста. Технологія ТVР є оригінальною, захищена патентами України, і яка не має аналогів у світовій практиці.
 4. Розроблені на кафедрі методи векторної оптимізації структури розгалужених розподільних електричних мереж при невизначеності вихідних параметрів являються оригінальними і можуть бути ефективно використані при проектування нових і модернізації існуючих систем електропостачання.