Кафедра технотроніки і теоретичної електротехніки


Відео "Лабораторна робота з ТОЄ на комп'ютерізованому робочому місці в системи Electronic Workbench"


    Сумісний аналіз електричних кіл з реальних елементів або їх фізичних моделей поряд з одночасним їх моделюванням на комп’ютері дозволяє виявити похибки моделювання і отримати результати аналізу будь-якого складного електричного кола. Такий аналіз можна виконувати на робочому місці, розробленому та впровадженому в навчальний процес на кафедрі «Загальна електротехніка». Робоче місце складається з робочого стола, з розміщеним в ньому системним блоком до якого приєднані дві клавіатури, дві миші і дисплей. На столі розміщені дві стійки, на яких є декілька DIN-рейок для кріплення нульових шин, комутаційних апаратів, приладів і іншого обладнання. Дві полки призначені для розміщення вимірювальних приладів і іншого обладнання. До столу з тильної сторони кріпляться джерела живлення постійного і змінного струму. За допомогою обладнання, розташованого на DIN-рейках збирається досліджуване електричне коло з реальних елементів або їх фізичних моделей, до якого приєднуються джерела живлення і вимірювальні пристрої. За столом працюють два студенти, кожен з яких збирає задане викладачем електричне коло і проводить експериментальні дослідження. За допомогою програми Multisim виконується аналіз аналогічного кола на комп’ютері по черзі кожним з працюючих студентів. Результати досліджень можуть бути роздруковані на принтері.

    Крім того можуть виконуватися розрахунки за допомогою програм MathCAD і MathLab. Комп’ютер дає можність вести протоколи вимірювань, складати звіти про дослідження реальних і віртуальних кіл, а також зберігати складені схеми для довгострокового користування. Треба відзначити, що студенти працюють з електричними колами, напруга яких не перевищує 36 В.

Співпраця з іншими навчальними закладами

    Кафедра активно співпрацює з іншими навчальними закладами. Зокрема, має договір про співробітництво з Таврійським державним агротехнологічним університетом ТДАУ (м. Мелітополь) і Подільським державним агротехнічним університетом ПДАТУ (м. Кам’янець-Подільський)

Основні напрямки наукових досліджень кафедри

 1.   Теоретичний аналіз розподілення потужностей асиметричного трифазного динамічного навантаження в різних режимах роботи лінії при вхідному несинусоїдному навантаженні.
 2.   Розробка принципів та методів створення екологічно чистих технологій підвищення врожайності сільськогосподарських культур на підставі впливу магнітного поля.
 3.   Застосування фізичних факторів для первинної обробки сільськогосподарської сировини, яка використовується в промисловості.
 4.   Застосування біоелектромагнітології в рішенні пріоритетних проблем медицини та сільського господарства.


Держбюджетні  тематики науково-дослідної роботи кафедри ТТЕ

 • Електромагнитні і акустичні технології і пристрої для первинної обробки і дезинфекції вовни.
 • Електромагнітні технології і пристрої для дії на мікробіологічні об'єкти тваринництва.
 •  Імпульсні електромагнітні технології і пристрої для знищення шкідників - комах в сільскогосподарському виробництві 
 • Електромагнітні технології і технічні системі лікування тварин. 
 • Методи і пристрої діагностики біологічних об'єктів тваринництва і рослинництва. 
 • Електромагнітні технології і технічні системи підвищення продуктивності біологічних об'єктів рослинництва.


Досягнення кафедри

Впровадження новітніх розробок у виробництво

Викладачами кафедри отримано велику кількість авторських свідоцтв і патентів на винаходи. 

Багато розробок впроваджено у виробництво і успішно використовується в навчальному процесі.

 

 • Передпосівна обробка насіння сої КВЧ випромінюванням  
 • Агрегат для мийки вовни 

 

Цех для первинної обробки вовни

 


 Передпосівна обробка насіння зернових культур


Вимірювання тиску в рідині КВЧ і НВЧ випромінюванням


Комп’ютерна обробка даних вимірювання тиску в рідині

 


Використання ЕМП для знищення комах в с/г приміщеннях


Мобільна установка для знищення комах в садах


Електрообладнання для сушки вовни


Газорозрядна візуалізація насіннясої, що знаходиться під впливом ЕМП


Патенти, отримані викладачами кафедри за останні роки
Нагороди, отримані викладачами кафедри:

 


    З нагоді 80 річчя Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

    Почесною грамотою Харьківської обласної державної адміністрації було нагороджено Косуліну Наталію Геннадіївну завідуючу кафедрою технотроніки і теоретичної електротехніки, доктора технічних наук за вагомий внесок у розвиток аграрної освіти та науки, високий професіоналізм.


    Управління в справах сім’ї, молоді та спорту підвело підсумки ХV міського конкурсу наукових студентських робіт. 14.10.10 в приміщенні Харківської міської ради було проведено нагородження переможців та лауреатів конкурсу. У номінації «Сільське господарство та біологія» студенти нашого університету зайняли призові місця. Серед них: переможець конкурсу Мкртумян Сєван Єнокович (науковий керівник Ляшенко Геннадій Анатолійович); лауреати конкурсу Марченко Катерина Валеріївна та Гапочка Наталія Сергіївна.