Місця роботи випускників

Посади та види професійної діяльності випускників ННІ ЕКТ


Спеціальність «Енергетика с.г. виробництва»

На виробництві

 • Інженер, керівник підрозділу, головний інженер, заступник директора, директор енергетичних компаній, енергозбуту, району розподільчих мереж, електроремонтних підприємств, електромонтажних організацій, Держенергонагляду.
 • Інженер, провідний інженер, керівник підрозділу, заступник директора, директор виробничо-комерційних фірм з енергосервісу.
 • Диспетчер оперативно-диспетчерської служби магістральних електричнихмереж.
 • Енергетик виробництва.
 • Енергодиспетчер.
 • Інженер-електрик в енергетичній сфері.
 • Державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж.
 • Державний інспектор інспекції з енергетичного нагляду.
 • Дистриб’ютор, дилер, менеджер електротехнічних компаній.

У науково-дослідних організаціях та конструкторських бюро

 • Інженер, інженер-конструктор, старший інженер, провідний інженер, головний спеціаліст, головний конструктор з проектування систем електропостачання.
 • Завідувач відділу, сектору, лабораторії з проектування та дослідження систем електропостачання і освітлення.
 • Молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник.

У навчальних закладах

 • Викладач спеціальних дисциплін в технікумах, коледжах та училищах.
 • Аспірант, асистент, старший викладач, доцент, професор кафедр за енергетичними напрямками підготовки.


Спеціальності:

"Автоматизоване управління технологічними процесами",

"Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва"

На виробництві

 • Інженер з експлуатації автоматизованих систем контролю технологічних процесів (АСКТП) та автоматизованих систем управління виробництвом (АСУВ).
 • Інженер з дослідження і впровадження АСКТП та АСУВ, головний інженер.
 • Інженер, провідний інженер, завідувач відділом (бюро, лабораторії) з автоматизації виробництва.
 • Інженер-системний інтегратор (компоновка та комплектування систем автоматизації).
 • Інженер з експлуатації верстатів з числовим програмним керуванням.
 • Інженер, провідний інженер, керівник відділу, директор підприємства з комплексної автоматизації та телемеханіки виробничих процесів.
 • Інженер, директор малого підприємства (фірми) з автоматизації.
 • Дистриб’ютор, дилер, менеджер електротехнічних компаній.

У науково-дослідних організаціях та конструкторських бюро

 • Інженер, інженер-конструктор, старший інженер, провідний інженер, головний спеціаліст, головний конструктор з автоматизації.
 • Завідувач відділу, сектору, лабораторії з проектування та дослідження систем автоматизації.
 • Молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник.

У навчальних закладах

 • Викладач спеціальних дисциплін в технікумах, коледжах та училищах.
 • Аспірант, асистент, старший викладач, доцент, професор кафедр за напрямками: "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", "Комп'ютерна інженерія", "Автоматика і управління в технічних системах".


Спеціальність «Енергетичний менеджмент»

На виробництві

 • Інженер-енергоменеджер, інженер-енергоаудитор, викладач курсів з енергоаудиту, директор компанії з надання послуг з енергетичного менеджменту та аудиту.
 • Експерт-консультант із енергозбереження та енергоефективності. 
 • Державний інспектор з енергетичного нагляду.
 • Інженер-енергоменеджер, начальник служби енергоменеджменту підприємства.
 • Менеджер компанії з організації ефективного використання енергії.
 • Керівник, інженер відділу з енергозбереження в місцевих органах влади.
 • Директор малого підприємства (фірми) з енергосервісу.
 • Дистриб’ютор, дилер, менеджер електротехнічних компаній.

У навчальних закладах

 • Викладач спеціальних дисциплін в технікумах, коледжах та училищах.
 • Аспірант, асистент, старший викладач, доцент, професор кафедр за напрямком підготовки «Електротехніка та електротехнології»