Енергетичний менеджмент

Посади та види професійної діяльності випускників ННІ ЕКТ за спеціальністю«Енергетичний менеджмент»

На виробництві

- Інженер-енергоменеджер, інженер-енергоаудитор, викладач курсів з енергоаудиту,

директор компанії з надання послуг з енергетичного менеджменту та аудиту.

- Експерт-консультант із енергозбереження та енергоефективності. 

- Державний інспектор з енергетичного нагляду.

- Інженер-енергоменеджер, начальник служби енергоменеджменту підприємства.

- Менеджер, директор компанії з організації ефективного використання енергоресурсів.

- Керівник, інженер відділу з енергозбереження в місцевих органах влади.

- Директор малого підприємства (фірми) з енергосервісу.

- Дистриб’ютор, дилер, менеджер електротехнічних компаній.

У навчальних закладах

- Викладач спеціальних дисциплін в технікумах, коледжах та училищах.

- Аспірант, асистент, старший викладач, доцент, професор кафедр за напрямком підготовки «Електротехніка та електротехнології»